Phản hồi khách hàng phan gà hasaki

Đánh giá của khách hàng ở htx sầu riêng Long Tân, Phú Riềng. Sử dụng Phân Gà Viên HASAGI đi cơi đọt.